Witamy na stronie!

 

 

Jednym z efektów, zakończonego w 2011 roku, programu” Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki”  jest projekt Model Efektywnej Współpracy przy tworzeniu prac dyplomowych na zlecenie i potrzeby gospodarki. Projekt daje studentom Uniwersytetu Łódzkiego oraz zainteresowanym firmom możliwość twórczej współpracy, w ramach której student odbywa praktykę zawodową oraz tworzy pracę dyplomową (licencjacką/magisterską/doktorską) na zlecenie i potrzeby pracodawcy.  

 


Potencjalne obszary współpracy między uczelnią a biznesem i zakres tematyczny prac dyplomowych udało się wypracować podczas realizacji programu „Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki – pilotażowy projekt staży naukowców w przedsiębiorstwach” w ramach którego 24 pracowników Uniwersytetu Łódzkiego odbyło staże w największych firmach działających w regionie: Agora, Amepox, Aqua Park "Fala", BRE Bank, Bank Zachodni WBK, Cebal Tuba, CWS - boco, Delia Cosmetics, Fujitsu Services, Fun Tour, Indesit Company, Infosys BPO Poland, Lek - Sandoz, LSI Software, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, MakoLab, Medana Pharma, Organika, Partner Center, Polska Grupa Farmaceutyczna, PHILIPS, SouthWestern BPS Poland, Tom Tom, Żarówka PR i Marketing.

Model Efektywnej Współpracy to 8 kroków:

•    Krok 1 Analiza potrzeb wewnątrz przedsiębiorstwa;
•    Krok 2 Wprowadzenie tematu pracy przez przedsiębiorstwo do elektronicznej bazy zleceń;
•    Krok 3 Lokalizacja adekwatnego promotora przez Biuro Współpracy z Pracodawcami;
•    Krok 4 Doprecyzowania warunków zlecenia przez Promotora w przedsiębiorstwie;
•    Krok 5 Wypracowanie z dyplomantem tematu pracy wraz z zakresem badawczym;
•    Krok 6 Podpisanie umowy o odbycie praktyki oraz realizację pracy dyplomowej na potrzeby przedsiębiorstwa;
•    Krok 7 Realizacja pracy dyplomowej na zamówienie + monitoring;
•    Krok 8 Obrona pracy dyplomowej;

Dlaczego współpraca Uniwersytetu i Pracodawców jest tak ważna?

W toku studiów przeciętny student przeznacza około 500 godzin na pisanie pracy dyplomowej, która nie dość, że nie służy przygotowaniu do pracy zawodowej to na dodatek jest pisana do przysłowiowej „szuflady”. Biorąc pod uwagę wszystkich dyplomantów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Łódzkiego, aż 4 miliony godzin poświęcanych jest na opracowywanie dyplomów. Nie warto marnować czasu i potencjału studentów, które efektywnie można wykorzystywać na potrzeby gospodarki.